+6082444111
 landsurvey@sarawak.gov.my
 Mon -Fri 8am - 5pm
eLASIS Event